woensdag 22 augustus 2012

Hebben of zijn?

Autist! Mijn haren gaan recht overeind staan als ik het woord hoor of lees.

Want heb je nou autisme of ben je een autist. Voor mij geldt zonder twijfel het eerste. Waarom? Ik ben namelijk niet alleen mijn autisme. Op het moment dat mensen mij een autist noemen vereenzelvigen ze mijn autisme met mij als persoon. Alsof ik alleen maar uit mijn autisme besta. En ik ben zoveel meer. Als eerste ben ik bovenal een mens. Een mens met eigen gevoelens, gedachten, wensen, dromen en liefhebberijen. Ik ben een partner, een dochter, een vriendin, een zus, etc. en in al die relaties speelt mijn autisme een rol. Want het is immers een deel van mij maar niet alles bepalend. Daarbij is het afhankelijk van het type relatie hoe groot de rol van mijn autisme is.

zaterdag 4 augustus 2012

Theorie of (Autistic) Mind

Theory of Mind, afgekort tot ToM, een veel gehoorde en gebruikte term in relatie tot autisme. Een ToM hebben betekent, simpel gezegd, dat je in staat bent je in de gevoels- en belevingswereld van iemand anders te verplaatsen. Ook als je de desbetreffende situatie nog nooit hebt meegemaakt. Bij mensen met autisme functioneert de ToM, in tegenstelling tot mensen zonder autisme, in meer of mindere mate niet goed. Een niet goed functionerende ToM zorgt voor veel problemen in de communicatie met andere mensen.